CUNG CẤP DÀN GIÁO, CÂY CHỐNG, KÍCH TĂNG, CÙM XOAY, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

GIÀN GIÁO, DÀN GIÁO XÂY DỰNG, GIÀN GIÁO VIETFORM, DÀN GIÁO NÊM


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUY TRÌNH MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Mạ kẽm nhúng nóng là một quy trình bao gồm các bước cơ bản sau: thiết kế thép, treo hàng, làm sạch bề mặt, mạ kẽm, tạo lớp bảo vệ và kiểm tra thành phẩm. Quy trình này phải luôn được đảm bảo thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM (hoặc các tiêu chuẩn tương đương như CAN/CSA G164, ISO 1461) để có được một lớp phủ kẽm chất lượng nhất.

QUI TRÌNH MẠ KẼM

QUI TRÌNH MẠ KẼM

Qúa trình mạ kẽm được thể hiện qua bảng sau:

qui trình mạ kẽm nóng

qui trình mạ kẽm nhúng nóng

DÀN GIÁO NÊM MẠ KẼM

DÀN GIÁO MẠ KẼM

Advertisements