CUNG CẤP DÀN GIÁO, CÂY CHỐNG, KÍCH TĂNG, CÙM XOAY, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

GIÀN GIÁO, DÀN GIÁO XÂY DỰNG, GIÀN GIÁO VIETFORM, DÀN GIÁO NÊM


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẮP DỰNG DÀN GIÁO NÊM TRONG XÂY DỰNG

   Dàn giáo nêm là hệ giàn giáo được cải tiến từ mẫu dàn giáo của nước ngoài cho phù hợp với thực tế xây dựng ở Việt Nam. Bởi vậy trước đây đã có khá nhiều đơn vị sử dụng đến sản phẩm này. Sản phẩm dàn giáo Nêm có rất nhiều ưu việt so với hệ dàn giáo khung cổ điền, kể cả lắp ráp thi công, khả năng chịu lực và lưu kho. Ảnh

Sử dụng giàn giáo nêm sẽ đẩy nhanh tiến độ cho công trình, đảm bảo an toàn và tăng uy tín cho các nhà thầu. Cấu tạo Dàn Giáo Nêm bao gồm:

+ Cây chống đứng D49, chiều dài 1.0m; 1.5m; 2.0m; 2.5m; 3.0m

+ Thanh giằng ngang thép D42, chiều dài 1.0m; 1.5m

+ Cây chống đà: Chiều dài 1.2m; thép D42

+ Cây chống Consol (Khung tam giác) – Dùng để chống vách Ảnh

dàn giáo chong san

gian giao vietform

Ảnh

giàn giáo chống sàn

dan giao chong san

dàn giáo vietform

dangiaovietform

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUNG CẤP DÀN GIÁO CHO CTY 789 BQP – CAM RANH

Công ty Phoenix cung cấp Dàn Giáo Xây Dựng cho Công ty 789 Bộ Quốc Phòng thi công tại cảng Cam Ranh – Khánh Hòa.

Ảnh

Dàn giáo được chuẩn bị sẵn gọn gàng và chất lượng trước khi bốc xếp lên xe vận chuyển đến công trình. Dàn giáo được kiểm tra kỹ càng và đạt yêu cầu của khách hàng yêu cầu.

Ảnh

 

 

giàn giáo

dan giao

giàn giáo

giàn giáo khung