CUNG CẤP DÀN GIÁO, CÂY CHỐNG, KÍCH TĂNG, CÙM XOAY, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

GIÀN GIÁO, DÀN GIÁO XÂY DỰNG, GIÀN GIÁO VIETFORM, DÀN GIÁO NÊM


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUNG CẤP DÀN GIÁO ĐI DAKLAK

Trung tuần tháng 6, công ty Phoenix triển khai sản xuất và bàn giáo giàn giáo cho công ty Thành Đô, vận chuyển về thành phố Buôm Mê Thuật, đáp ứng tiến độ cho công trình.

dàn giáo

 

dàn giáo

Dàn giáo

giàn giáo phoenix

giàn giáo

giàn giáo hoan thien

 

Dàn giáo Phienix sản xuất và sơn trước khi bốc hàng vận chuyển đi cho khách hàng

giàn giáo bao che

 

dàn giáo thi công

 

giàn giáo xây dựng

 

dan giao phoenix

 

 

 

Advertisements