CUNG CẤP DÀN GIÁO, CÂY CHỐNG, KÍCH TĂNG, CÙM XOAY, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

GIÀN GIÁO, DÀN GIÁO XÂY DỰNG, GIÀN GIÁO VIETFORM, DÀN GIÁO NÊM

dan


%(count) bình luận

DÀN GIÁO, CÂY CHỐNG, KÍCH TĂNG, COPPHA, THIẾT BỊ XÂY DỰNG

– Dàn giáo xây dựng hoàn thiện, giàn giáo bao che, giàn giáo thi công:

+ Dàn giáo 1.7m, dàn giáo 1.53m, có đầu nối

+ Giàn giáo 1.2m, giàn giáo 0.9m, không nòng

Giàn giáo

Dàn giáo

– Dàn giáo Nêm, Giàn giáo Vietform, Dàn giáo ống

+ Cây chống đứng D49, 2ly, Chiều dài: 1.0m; 1.5m; 2.5m; 3.0m

+ Giằng ngang ống thép D42, Chiều dài: 0.5m; 1.0m; 1.5m

Giàn Giáo Nêm

Dàn Giáo Vietform

– Cây Chống , Cây chống tăng, Cây chống sàn, cột chống, cột chống thép:

+ Vỏ cây chống: Ống thép D60, Chiều dài: 1.5m; 2.0m

+ Ruột cây chống: Thép ống D49, Chiều dài: 2.0m; 2.5m; 5.0m

Cây chống thép

Cây chống

– Kích tăng, Kích tăng chân, Kích tăng đầu, Kích tăng dàn giáo:

+ Kích tăng đầu (Chân đế): Ống thép D34, dày 3.8ly, dài 0.5m

+ KÍch tăng bằng (Kích ngược), ống thép D34 rỗng, dài 0.5m

Kích tăng chân

Kích tăng

– Cùm xoay, Cùm chết, Cùm cố định, Khóa ống 49

+ Cùm xoay, cùm sống, khóa dàn giáo khóa ống thép từ D42 đến D49

+ Cùm chết, cùm cố định, cùm thẳng, hàng Hàn Quốc (Kumho)

Khóa Giáo

Cùm chết, Cùm cố định

– Coffa, coppha tole, coppha sàn, Coppha panel, Coppha phủ phim

+ Coffa tole 1000x1000mm, Cốt pha tôn 1000x500mm

coppha tôn

coffa tole

+ Coppha panel, cotpha định hình: Chiều dài: 1200mm, chiều rộng: 200; 300; 350; 400; 450; 500; 600mm

+ Coppha phuer phim, ván phủ phim 12mm, coffa film 15mm, cốt pha phủ phim 18ly

Cốt pha

Coffa

– Mâm dàn giáo, mâm thao tác, mâm mạ kẽm, tấm lót sàn, tấm chắn

+ Mâm giàn giáo, mâm thao tác, mâm dàn giáo  1600 x 360 x 1.2m

mâm dàn giáo

mâm dàn giáo

+ Sàn thao tác, tấm lót sàn, tấm chắn

Tấm lót sàn

Tấm chắn

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mâm Giàn Giáo, Sàn Thao Tác Mới, Mâm Dàn Giáo Có Lỗ

Công Ty Phoenix: Sản xuất mâm dàn giáo, mâm thao tác, tấm lót sàn, tấm thép giàn giáo

– Mâm giàn giáo: 1600 x 360 x 1.2mm, có móc lên dàn giáo

– Sàn thao tác dài 1.0m; 1.5m, 2.0m; 2.5m, 3.0m; 4.0

– Tấm lót sàn mạ kẽm chuyên dùng cho các công ty trong dàn khoan, dầu khí

MÂM DÀN GIÁO XÂY DỰNG PHOENIX

Mâm giàn giáo phoenix: 1800 x 250 x 1.2, sản xuất theo qui cách của nhà thầu xây dựng yêu cầu. Sàn phẩm cao cấp, có lỗ chống trơn trượt

Mâm thao tác

Mâm dàn giáo

Tấm lót sàn

Tấm lót sàn

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MÂM GIÀN GIÁO, MÂM THAO TÁC, MÂM DÀN GIÁO, MÂM CÔNG TÁC

CÔNG TY PHOENIX chuyên sản xuất mâm giàn giáo, mâm dàn giáo, mâm thao tác, mâm công tác, sàn thao tác sơn dầu, mâm dàn giáo nhúng kẽm

Mâm Dàn Giáo: Dài 1.5m, dày 1.2mm, rộng 360cm, sản phẩm mâm giàn giáo cao cấp, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh

Mâm Giàn Giáo Nhúng Kẽm, Sản phẩm Cao Cấp